Viktigt =)

Dags för mig att ta nya tag !!.
NYA målet är att väga 70 kg den 30/6 2008 !!!

Datum Vikt
Total minskning
Info
Aktivitet
1/1 - 08
80,5
...
Startdatum
...
16/3
78,7
-1,8 kg
Det går ju nedåt i alla fall.....
Promenader
Delmål
77 kg....27/4-08 (sonens födelsedag).....belöning nya jenas + snygg topp till dom
74 kg....midsommarafton 08.....belöning snygg midsommarklänning och skor till den
( när jag nått dit = blå text)